Imbunatatirea eficientei energetice, reducerea emisiilor de CO2 si modernizarea cladirii Scoala Icoana corp B

Primaria Icoana

 


“IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE, REDUCEREA EMISIILOR DE CO₂ SI MODERNIZAREA CLADIRII SCOALA ICOANA CORP B IN COMUNA ICOANA, JUDETUL OLT”

 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA Comuna Icoana, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul “IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE, REDUCEREA EMISIILOR DE CO₂ SI MODERNIZAREA CLADIRII SCOALA ICOANA CORP B IN COMUNA ICOANA, JUDETUL OLT”, cod MySMIS 120931, finanțat prin Regio - Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: ” Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1: “Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor’’.

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Proiectul propus este in concordanta cu obiectivul general al Programului Operational Regional 2014-2020, de crestere a competitivitatii economice si imbunatatire a conditiilor de viata ale comunitatilor locale si regionale, prin sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri, a conditiilor infrastructurale si serviciilor care sa asigure si dezvoltarea sustenabila a regiunilor, capabile sa gestioneze in mod eficient resursele, sa valorifice potentialul lor de inovare si asimilare a progresului tehnologic.
Totodata, proiectul este in concordanta cu obiectivul specific al prioritatii de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelor, respectiv Cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public, indeosebi a celor care inregistreaza consumuri energetice mari.

Obiectivul general al investitiei propuse:
Obiectivul general al proiectului consta in scaderea gazelor cu efect de sera (CO2) si a consumului anual de energie primara al scolii cu clasele I-VIII Icoana, ce va conduce la reducerea costurilor cu energia a primariei. Investitia propusa va contribui astfel la indeplinirea Obiectivului tematic urmarit in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3, si anume tranzitia catre o economie cu emisii scazute de carbon.

Obiectivele specifice ale proiectului
1. Reabilitarea termică a constructiei, respectiv termoizolarea pe fatade cu 10cm de vata bazaltica de exterior, termoizolarea planseului cu 20cm grosime vata bazaltica, precum si termoizolarea placii de sol cu polistiren extrudat de 2cm grosime, astfel incat sa se produca o reducere a cosumurilor cu cca. 40% si respectiv scaderea gazelor cu efect de sera
2. Asigurarea a min. 10% din consumurilor de energie primara rezultate in urma reabilitarii termice a constructiei, prin prevederea de echipamente ce folosesc surse alternative - energii regenerabile (panouri fotovoltaice, centrala termica cu functionare pe combustibil solid - lemne)
3. Schimbarea centralei termice cu ardere pe lemne, a usilor exterioare de acces in cladire si a instalatiei electrice pentru alimentarea instalatiilor auxiliare, a corpurilor de iluminat cu led si a aparatelor racordate la prize bipolare
4. Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2)
Valoarea la inceputul implementarii proiectului: 6,465 tone CO2/an
Valoarea la finalul implementarii proiectului: 0,819 tone CO2/an
5. Consumul anual de energie primara:
Valoare la inceputul implementarii proiectului: 138410 kWh/an
Valoare la finalul implementarii proiectului: 64906 kWh/an
6. Consumul anual de energie finală în clădirea publică (utilizând surse neregenerabile) (tep)
Valoarea la inceputul implementarii proiectului: 10,1 tep
Valoarea la finalul implementarii proiectului: 3,6 tep
7. Consumul anual specific de energie primară (utilizând surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total,
Valoarea la inceputul implementarii proiectului: 90,3 kWh/m2.an
Valoarea la finalul implementarii proiectului: 21,9 kWh/m2.an
din care:
- pentru incalzire/racire
Valoarea la inceputul implementarii proiectului: 41,4 kWh/m2.an
Valoarea la finalul implementarii proiectului: 13,7 kWh/m2.an
8. Consumul anual de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/an) total,
Valoarea la inceputul implementarii proiectului: 98364 kWh/an
Valoarea la finalul implementarii proiectului: 55215 kWh/an
din care:
- pentru incalzire/racire
Valoarea la inceputul implementarii proiectului: 91664 kWh/an
Valoarea la finalul implementarii proiectului: 30411 kWh/an
- pentru preparare apa calda de consum
Valoarea la inceputul implementarii proiectului: 6700 kWh/an
Valoarea la finalul implementarii proiectului: 6700 kWh/an
- electric
Valoarea la inceputul implementarii proiectului: 0 kWh/an
Valoarea la finalul implementarii proiectului: 18104 kWh/an
9. Procentul (%) din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie (la nivel de proiect) - 85,1%


Rezultate asteptate:
1. O cladire reabilitata termic
2. Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2)
Valoarea la inceputul implementarii proiectului: 6,465 tone CO2/an
Valoarea la finalul implementarii proiectului: 0,819 tone CO2/an
3. Consumul anual de energie primara:
Valoare la inceputul implementarii proiectului: 138410 kWh/an
Valoare la finalul implementarii proiectului: 64906 kWh/an
4. Consumul anual de energie finală în clădirea publică (utilizând surse neregenerabile) (tep)
Valoarea la inceputul implementarii proiectului: 10,1 tep
Valoarea la finalul implementarii proiectului: 3,6 tep
5. Consumul anual specific de energie primară (utilizând surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total,
Valoarea la inceputul implementarii proiectului: 90,3 kWh/m2.an
Valoarea la finalul implementarii proiectului: 21,9 kWh/m2.an
din care:
- pentru incalzire/racire
Valoarea la inceputul implementarii proiectului: 41,4 kWh/m2.an
Valoarea la finalul implementarii proiectului: 13,7 kWh/m2.an
6. Consumul anual de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/an) total,
Valoarea la inceputul implementarii proiectului: 98364 kWh/an
Valoarea la finalul implementarii proiectului: 55215 kWh/an
din care:
- pentru incalzire/racire
Valoarea la inceputul implementarii proiectului: 91664 kWh/an
Valoarea la finalul implementarii proiectului: 30411 kWh/an
- pentru preparare apa calda de consum
Valoarea la inceputul implementarii proiectului: 6700 kWh/an
Valoarea la finalul implementarii proiectului: 6700 kWh/an
- electric
Valoarea la inceputul implementarii proiectului: 0 kWh/an
Valoarea la finalul implementarii proiectului: 18104 kWh/an
7. Procentul (%) din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie (la nivel de proiect) - 85,1%

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar la data de 25.09.2019.

Executarea investitiei de reabilitarea a 8 componente situate in intravilan orasului scornicesti, judetul Olt. Obiectiv de investiţie aferent proiectului, în perioada de implementare 01.12.2017-31.12.2021, conform contractului de finanțare şi are o valoare totală de 1.265.710,87 lei, din care:
- finanțarea nerambursabilă din FEDR este de 830.373,23 lei;
- finanțarea nerambursabilă din bugetul național este de 126.998,25 lei;
- cofinanțarea eligibilă a beneficiarului este de 19.538,20 lei.

 

Date de contact:
Ancuta Gabriela Mariana, manager de proiect
, Tel: 0728.915.647, E-mail: primaria_icoana_olt@yahoo.com
 

Descarca Comunicat de presa.pdf (427 KB)
Descarca Imbunatatirea eficientei energetice, reducerea emisiilor de CO2 si modernizarea cladirii Scoala Icoana corp B.pdf (1 MB)

 

 Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de UE, va invitam sa vizitati urmatoarele site-uri:


www.fonduri-ue.ro
www.inforegio.ro
www.facebook.com/inforegio.ro